Polityka prywatności dotycząca wszystkich uczestników badania (Australia i Hongkong)

Spółka AI Software, Inc. zredagowała niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności, aby opisać i objaśnić swoje zobowiązania w zakresie ochrony Pana/Pani danych osobowych przy odwiedzaniu przez Pana/Panią strony internetowej AI Software, Inc. – ALPINE4NASH.com

AI Software, Inc. zbiera od Pana/Pani tylko niezbędne i ważne informacje w związku z tą powiązaną usługą, aby mógł Pan/mogła Pani zapoznawać się z instrukcjami od sponsora badania – NGM Biopharmaceuticals, Inc. – dotyczącymi samodzielnego wstrzykiwania leku badanego w ramach badania. Spółka AI Software, Inc. nie wymaga od Pana/Pani jako użytkownika podania danych kontaktowych ani innych danych osobowych. W razie zmiany wymagań, AI Software, Inc. może Pana/Panią poprosić o zgodę na dodatkowe dane osobowe.

Spółka AI Software, Inc. może śledzić i analizować do użytku wewnętrznego informacje nieumożliwiające Pana/Pani identyfikacji oraz zbiorcze dane statystyczne na temat użytkowania i wolumenu – takie informacje nie będą przekazywane spółkom spoza AI Software, Inc. AI Software, Inc. może zbierać od Pana/Pani pewne inne informacje, zwykle o charakterze technicznym, przy odwiedzaniu przez Pana/Panią stron internetowych badania, takie jak adresy IP. Informacje te są rejestrowane, aby pomagać diagnozować problemy techniczne oraz administrować stronami badania. 

Strona internetowa badania nie będzie zawierać łącz do innych witryn. Spółka AI Software, Inc. odpowiada za praktyki innych witryn internetowych w zakresie prywatności i musi zapewniać, aby strona internetowa badania nie była łączona z innymi stronami internetowymi innych klientów. 

Hosting strony internetowej badania spółki AI Software, Inc. odbywa się w bezpiecznym środowisku serwerowym z zastosowaniem zapory firewall i innych technologii, które pomagają zapobiegać nieuprawnionym ingerencjom osób z zewnątrz. Aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi, zachowywać prawidłowość danych i zapewniać poprawne wykorzystywanie informacji, spółka AI Software, Inc. wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które pomagają zabezpieczać i chronić informacje zbierane przez nas przez Internet.

AI Software, Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia wyłącznie za zgodą sponsora badania i spółki Medpace prowadzącej dla niego badania kliniczne na zlecenie. Pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub praktyk spółki AI Software, Inc. należy kierować na adres: support@aisoftware.us.