Zgodna z RODO polityka prywatności dotycząca uczestników badania w Unii Europejskiej

Zgodna z RODO polityka prywatności spółki AI Software Inc.

Niniejsza zgodna z RODO polityka prywatności objaśnia, w jaki sposób nasza spółka wykorzystuje dane osobowe zbierane od Pana/Pani przy korzystaniu przez Pana/Panią z naszej strony internetowej.

Zagadnienia:

 • Jakie dane zbieramy?
 • W jaki sposób zbieramy Pana/Pani dane?
 • W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane?
 • W jaki sposób przechowujemy Pana/Pani dane?
 • Jakie są Pana/Pani prawa do ochrony danych?
 • Co to są pliki cookie?
 • W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?
 • Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?
 • Jak zarządzać swoimi plikami cookie
 • Wprowadzanie zmian w naszej polityce prywatności
 • Jak się z nami kontaktować
 • Jak się kontaktować z właściwymi organami

Jakie dane zbieramy?

Nasza Spółka zbiera następujące dane:

Dane identyfikacyjne (imię, adres e-mail, imię, nazwisko, kod do nauki, imię i nazwisko lekarza prowadzącego studia, adres korespondujący, adres e-mail, numer telefonu).

W jaki sposób zbieramy Pana/Pani dane?

Pan/Pani bezpośrednio podaje spółce AI Software, Inc. dane, które zbieramy. Zbieramy i przetwarzamy dane, gdy Pan/Pani:

 • Rejestruje się przez Internet i wchodzi na strony badania po film instruktażowy, jak samodzielnie wstrzykiwać sobie lek badany, w tym za pośrednictwem zapory sieciowej, która dla celów bezpieczeństwa gromadzi adresy IP.
 • Wykorzystuje lub przegląda stronę – za pośrednictwem plików cookie z Pana/Pani przeglądarki internetowej.

Zbierając te dane, spółka AI Software, Inc. uważa bezpieczeństwo sieci i informacji za nadrzędny prawnie uzasadniony interes, który pozwala na zbieranie tych danych zgodnie z art. 49 RODO:

Artykuł 49: Bezpieczeństwo sieci i informacji jako nadrzędny prawnie uzasadniony interes

„Przetwarzanie danych osobowych w zakresie bezwzględnie koniecznym do celów zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, tj. zapewnienia odporności sieci lub systemu informatycznego, na danym poziomie ufności, na zdarzenia przypadkowe lub działania niezgodne z prawem albo podstępne, naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych oraz związanych z nimi usług oferowanych lub dostępnych poprzez te sieci i systemy, przez organy publiczne, zespoły reagowania na incydenty komputerowe (CERT), zespoły reagowania na komputerowe incydenty naruszające bezpieczeństwo (CSIRT), dostawców sieci i usług łączności elektronicznej oraz dostawców technologii i usług w zakresie bezpieczeństwa, stanowi prawnie uzasadniony interes danego administratora danych. Mogłoby to na przykład obejmować zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej oraz rozprowadzaniu złośliwych kodów, oraz przerywanie ataków wywołujących „blokadę usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i łączności elektronicznej”.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane?

Spółka AI Software, Inc. zbiera Pana/Pani dane po to, abyśmy mogli:

 • Zarządzać Pana/Pani kontem, zajmować się filmem o samodzielnym wstrzykiwaniu sobie leku badanego dla potrzeb badania
 • Dla celów bezpieczeństwa strony internetowej
W jaki sposób przechowujemy Pana/Pani dane?

Nie przechowujemy danych innych niż adresy IP zebrane w celach bezpieczeństwa. Adresy IP są przechowywane przez Wordfence, zewnętrzną wtyczkę i podmiot przetwarzający dane, którego serwery znajdują się w Seattle w stanie Waszyngton. Polityka bezpieczeństwa i prywatności Wordfence zgodna z RODO znajduje się tutaj: https://wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/. Wordfence będzie przechowywać te dane przez 90 dni, a po upływie tego czasu Wordfence usunie Pana/Pani dane. Umowa o ochronie danych osobowych (ang. Data Protection Agreement, DPA) Wordfence jest dostępna tutaj: https://www.wordfence.com/gdpr/dpa.pdf. Jeśli chciałby/chciałaby Pan/Pani zażądać usunięcia danych przed upływem 90 dni, prosimy o kontakt na adres e-mail support@aisoftware.us, a my zwrócimy się do Wordfence o usunięcie Pana/Pani danych na postawie pkt 6.1 DPA:

6.1. Usunięcie w Okresie obowiązywania umowy.

Podmiot przetwarzający umożliwi Klientowi i/lub Użytkownikom końcowym usunięcie Danych Klienta w Okresie obowiązywania umowy w sposób zgodny z funkcjonalnością usług. Podmiot przetwarzający zastosuje się do polecenia usunięcia danych tak szybko, jak to będzie racjonalnie wykonalne, chyba że prawo UE lub państwa członkowskiego UE wymaga ich przechowywania.

Jakie są Pana/Pani prawa do ochrony danych?

Nasza spółka chciałaby się upewnić, czy ma Pan/Pani w pełni świadomość wszystkich przysługujących Panu/Pani praw do ochrony danych. Każdy użytkownik ma następujące prawa:

Prawo dostępu – ma Pan/Pani prawo zażądać od naszej spółki kopii swoich danych osobowych. Możemy z tytułu takiej usługi obciążyć Pana/Panią drobną opłatą.

Prawo do sprostowania – ma Pan/Pani prawo zażądać od naszej spółki skorygowania wszelkich informacji, które uważa Pan/Pani za nieprawidłowe. Ma Pan/Pani również prawo zażądać od naszej spółki uzupełnienia danych, które uważa Pan/Pani za niekompletne.

 Prawo do usunięcia – ma Pan/Pani prawo zażądać od naszej spółki usunięcia swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami. W takim przypadku możemy potrzebować skontaktować się w związku z takim żądaniem ze spółką Medpace prowadzącą badania kliniczne na zlecenie, ponieważ sponsor potrzebuje informacji pokazujących, że miał Pan/miała Pani dostęp do stron internetowych badania i odwiedzał Pan/odwiedzała Pani te strony, gdy było to niezbędne do celów badania.
 

Prawo do ograniczenia przetwarzania – ma Pan/Pani prawo zażądać od naszej spółki ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez naszą spółkę Pana/Pani danych osobowych, pod pewnymi warunkami. Jeżeli postanowi Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, może nie mieć Pan/Pani możliwości dalszego dostępu do stron internetowych badania i będzie Pan musiał/Pani musiała porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie na temat innych instrukcji dotyczących samodzielnego wstrzykiwania sobie leku badanego.

Prawo do przenoszenia danych – ma Pan/Pani prawo zażądać od naszej spółki przeniesienia zebranych przez nas danych do innego podmiotu lub bezpośrednio do Pana/Pani, pod pewnymi warunkami. W takim przypadku utraci Pan/Pani dostęp do stron internetowych badania i będzie Pan musiał/Pani musiała porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie na temat innych instrukcji dotyczących samodzielnego wstrzykiwania sobie leku badanego.

Jeżeli zgłosi Pan/Pani żądanie, mamy miesiąc na odpowiedź na nie. Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod naszym adresem elektronicznym: support@aisoftware.us
Można do nas zadzwonić pod numer: +1 866.987.8889
Lub napisać do nas na adres: AI Software, Inc., 3825 Edwards Rd #103, Cincinnati, OH 45209

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na Pana/Pani komputerze w celu zbierania standardowych informacji rejestrowanych w Internecie oraz informacji o zachowaniach przy odwiedzaniu danej strony. Podczas odwiedzania przez Pana/Panią naszej strony możemy automatycznie zbierać od Pana/Pani informacje za pomocą plików cookie lub podobnej technologii.

Więcej informacji pod adresem allaboutcookies.org.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?

Nasza spółka wykorzystuje pliki cookie na wiele sposobów, aby poprawiać komfort korzystania przez Pana/Panią z naszej strony internetowej, w tym poprzez:

 • Niewylogowywanie Pana/Pani
 • Rozumienie, w jaki sposób korzysta Pan/Pani z naszej strony internetowej

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?

Istnieje wiele różnych rodzajów plików cookie, nasza strona wykorzystuje jednak pliki cookie:

Funkcjonalne – nasza spółka wykorzystuje te pliki cookie, abyśmy mogli rozpoznawać Pana/Panią na naszej stronie i pamiętać Pana/Pani dotychczas wybrane preferencje. Mogą one obejmować preferowany przez Pana/Panią język i Pana/Pani lokalizację. Stosowane jest połączenie plików cookie własnych i osób trzecich.

Jak zarządzać swoimi plikami cookie

Może Pan/Pani ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie akceptowała plików cookie, a powyższa strona internetowa informuje Pana/Panią, w jaki sposób usunąć pliki cookie z przeglądarki. W pewnych przypadkach może to jednak powodować, że niektóre funkcje strony mogą przestać działać.

Wprowadzanie zmian w naszej polityce prywatności

Nasza spółka dokonuje regularnego przeglądu swojej polityki prywatności i zamieszcza wszystkie aktualizacje na tej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja polityki prywatności nastąpiła 21 września 2020 r. dla potrzeb niniejszego badania.

Jak się z nami kontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności naszej spółki, danych posiadanych przez nas na Pana/Pani temat lub jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać z któregoś ze swoich praw do ochrony danych, prosimy o kontakt.

Można do nas napisać wiadomość elektroniczną na adres: support@aisoftware.us

Można do nas zadzwonić pod numer: +1 866.987.8889

Jak się kontaktować z właściwym organem

Jeżeli życzy sobie Pan/Pani złożyć skargę lub jeżeli czuje Pan/Pani, że nasza spółka nie zajęła się w zadowalający sposób Pana/Pani problemem, może Pan/Pani skontaktować się ze swoim inspektorem ochrony danych w swoim ośrodku badawczym lub organem ochrony danych w swoim kraju.