AVG-privacybeleid voor de studiedeelnemers in de Europese Unie

AVG-privacybeleid van AI Software Inc.

In dit AVG-privacybeleid wordt uitgelegd hoe onze organisatie de persoonsgegevens gebruikt die we over u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen:

 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Hoe verzamelen we uw gegevens?
 • Hoe gebruiken we uw gegevens?
 • Hoe bewaren we uw gegevens?
 • Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?
 • Wat zijn cookies?
 • Hoe gebruiken we cookies?
 • Welke soorten cookies gebruiken we?
 • Beheren van uw cookies
 • Veranderingen aan ons privacybeleid
 • Hoe u contact met ons kan opnemen
 • Hoe u contact kan opnemen met de juiste instanties

Welke gegevens verzamelen we?

Ons bedrijf verzamelt de volgende gegevens:

 • IP-adressen

Hoe verzamelen we uw gegevens?

U verstrekt de meeste van de gegevens die we verzamelen rechtstreeks aan AI Software, Inc. We verzamelen en verwerken gegevens wanneer u:

 • zich online registreert en naar de webpagina’s van de studie gaat voor de instructievideo van de studie over hoe u het studiegeneesmiddel zelf injecteert, ook via een firewall die IP-adressen inzamelt voor veiligheidsdoeleinden.
 • De website gebruikt of bekijkt via de cookies in uw browser.

Bij het verzamelen van deze gegevens gaat AI Software, Inc. ervan uit dat de netwerk- en informatiebeveiliging een doorslaggevend gerechtvaardigd belang is dat de inzameling van deze gegevens conform Overweging 49 AVG toelaat: 

Overweging 49: Netwerk- en informatiebeveiliging als doorslaggevend gerechtvaardigd belang

“De verwerking van persoonsgegevens voor zover die strikt noodzakelijk en evenredig is met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging, d.w.z. dat een netwerk of informatiesysteem met een bepaald vertrouwelijkheidsniveau bestand is tegen incidentele gebeurtenissen of onrechtmatige of kwaadaardige acties die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of doorgegeven persoonsgegevens in het gedrang brengen, en de beveiliging van de daarmee verband houdende diensten die door deze netwerken en systemen worden geboden of via deze toegankelijk zijn, door overheidsinstanties, computercrisisteams (computer emergency response teams of CERTs), computerbeveiligingsincidententeams (computer security incident response teams of CSIRTs), aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten en aanbieders van beveiligingstechnologie en -diensten, vormt een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke in kwestie. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van het verhinderen van ongeoorloofde toegang tot elektronische-communicatienetwerken en van verspreiding van kwaadaardige codes, alsook van het stoppen van “denial of service”-aanvallen en van schade aan computers en elektronische-communicatiesystemen.”

Hoe gebruiken we uw gegevens?

AI Software Inc verzamelt uw gegevens zodat we:

 • uw account kunnen beheren, de zelfinjectievideo van de studie kunnen beheren en onderhouden.
 • de veiligheid van de website kunnen garanderen.

Hoe bewaren we uw gegevens?

We bewaren alleen IP-adressen die worden verzameld voor veiligheidsdoeleinden. IP-adressen worden bewaard door Wordfence, een externe plugin en gegevensverwerker met servers gebaseerd in Seattle, Washington. Het veiligheids- en privacybeleid van Wordfence voldoet aan AVG en kan worden geraadpleegd op: https://wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/. Wordfence bewaart deze gegevens gedurende 90 dagen en zal ze daarna wissen. U kan de Data Protection Agreement (DPA) van Wordfence raadplegen op: https://www.wordfence.com/gdpr/dpa.pdf. Als u wilt vragen om uw gegevens te wissen voor het einde van de termijn van 90 dagen, kunt u een e-mail sturen naar support@aisoftware.us. Wij zullen Wordfence dan vragen om uw gegevens te wissen conform Artikel 6.1 van de DPA:

6.1. Wissen tijdens de Looptijd. De Verwerker zal Klanten en/of Eindgebruikers de kans bieden om Klantgegevens te laten wissen tijdens de Looptijd op een manier die overeenstemt met de functionaliteit van de diensten. De Verwerker zal de instructies om de gegevens te wissen zo snel als redelijkerwijs haalbaar is naleven, behalve indien de wetgeving van de EU of de EU Lidstaat eist dat de gegevens worden bewaard.

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?

Ons bedrijf wil zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten inzake gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op inzage – U hebt het recht om ons bedrijf te vragen om kopieën van uw persoonsgegevens. We kunnen u een klein bedrag in rekening brengen voor deze dienst.

Recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat ons bedrijf alle informatie waarvan u denkt dat deze onjuist is te corrigeren. U hebt ook het recht om ons bedrijf te verzoeken om informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is aan te vullen.

 

Het recht op wissen – U hebt het recht om te verzoeken dat ons bedrijf uw persoonsgegevens wist, onder bepaalde voorwaarden. Als dat het geval is, moeten we mogelijk contact opnemen met de organisatie voor klinisch onderzoek Medpace voor dit verzoek aangezien de opdrachtgever informatie moet hebben die aantoont dat u inzage had in de webpagina’s van de studie en u de webpagina’s hebt ingezien wanneer dit nodig was voor de studie.

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om te verzoeken dat ons bedrijf de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, onder bepaalde voorwaarden. Als dat het geval is, en u besluit om bezwaar te maken tegen verdere verwerking, zult u mogelijk niet langer toegang hebben tot de webpagina’s van de studie en moet u met de arts-onderzoeker spreken over alternatieve instructies voor het zelf injecteren van uw studiegeneesmiddel.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om te verzoeken dat ons bedrijf de gegevens die wij hebben verzameld aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, overdraagt, onder bepaalde voorwaarden. Als dat het geval is, zult u niet langer toegang hebben tot de webpagina’s van de studie en moet u met de arts-onderzoeker spreken over alternatieve instructies voor het zelf injecteren van uw studiegeneesmiddel.

Als u een verzoek doet, hebben we één maand om u te antwoorden. Als u een van deze rechten zou willen uitoefenen, neem dan contact met ons op op ons e-mailadres support@aisoftware.us

Bel ons op: +1 866.987.8889

Of schrijf ons: AI Software, Inc., 3825 Edwards Rd #103, Cincinnati, OH 45209

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaardinternetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch informatie over u verzamelen via cookies of een vergelijkbare technologie.

Voor verdere informatie gaat u naar allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken we cookies?

Ons bedrijf gebruikt cookies op een reeks manieren om uw ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

 • Zorgen dat u ingelogd blijft
 • Begrijpen hoe u onze website gebruikt

Welke soorten cookies gebruiken we?

Er zijn een aantal verschillende soorten cookies; onze website gebruikt echter de volgende:

 • Functionaliteit – Ons bedrijf gebruikt deze cookies zodat we u op onze website herkennen en we ons uw eerder geselecteerde voorkeuren herinneren. Het kan hierbij gaan om de taal waaraan u de voorkeur geeft en de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een combinatie gebruikt van eigen cookies en cookies van derden.

Cookies beheren

U kunt uw browser instellen om geen cookies te accepteren, en op de bovengenoemde website staat informatie over hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen kan het echter zijn dat sommige van onze websitefuncties als resultaat daarvan niet zullen werken.

Veranderingen aan ons privacybeleid

Ons bedrijf herziet zijn privacybeleid regelmatig en plaatst eventuele aanpassingen op deze webpagina. Dit privacybeleid is de laatste keer aangepast op 21 september 2020 voor de doeleinden van deze studie.

Hoe u contact met ons kan opnemen

Als u vragen hebt over het privacybeleid van ons bedrijf, de gegevens die wij over u bewaren of als u een van uw rechten inzake gegevensbescherming zou willen uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

E-mail ons op: support@aisoftware.us

Bel ons: +1 866.987.8889

Of schrijf ons op:

3825 Edwards Rd #103
Cincinnati, OH 45209

 Hoe u contact opneemt met de juiste instantie

Als u een klacht wilt indienen of als u denkt dat ons bedrijf uw probleem niet op bevredigende wijze heeft aangepakt, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van uw studiecentrum of de instantie voor gegevensbescherming in uw land.